Close Menu

Политика квалитета и безбедности производа

Политика квлитета и безбедности производа Предузеће "АДС ИНТЕРКОМЕРЦ" д.о.о. је формирано и почело са радом 1998. год. Бави се увозом, извозом, велепродајом, као и дорадом и паковањем зрнастих и прашкастих прехрамбених производа.

"АДС ИНТЕРКОМЕРЦ" д.о.о. има циљ да буде произвођач кога ће корисници препознавати по високом квалитету и безбедности производа упкованих. Ову намеру остварује:

Сви запослени су позвани да дају свој максимални допринос у остваривању циљева друштва, што се може постићи једино заједничким снагама и свакодневним тимским радом.

Ова политика је доступна екстерним заинтересованим странама.

Top