Close Menu

Politika kvaliteta i bezbednosti proizvoda

Politika kvliteta i bezbednosti proizvoda Preduzeće "ADS INTERKOMERC" d.o.o. je formirano i počelo sa radom 1998. god. Bavi se uvozom, izvozom, veleprodajom, kao i doradom i pakovanjem zrnastih i praškastih prehrambenih proizvoda.

"ADS INTERKOMERC" d.o.o. ima cilj da bude proizvođač koga će korisnici prepoznavati po visokom kvalitetu i bezbednosti proizvoda upkovanih. Ovu nameru ostvaruje:

Svi zaposleni su pozvani da daju svoj maksimalni doprinos u ostvarivanju ciljeva društva, što se može postići jedino zajedničkim snagama i svakodnevnim timskim radom.

Ova politika je dostupna eksternim zainteresovanim stranama.

Top